tel.: (41) 368-13-99, tel.: (41) 344-85-58, fax: (41) 344-50-91
e-mail:laser1@laser1.pl


Zasady postępowania z odpadami:
- Przyjmujemy do utylizacji tylko i wyłącznie zużyte tusze i tonery do drukarek
- Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Oznacza to że, towar wysyłany do utylizacji
  powinien być posegregowany i zabezpieczony, pojemniki po tuszach i tonerach muszą być czyste. 
- Przesyłka musi być należycie zabezpieczona na czas transportu. Minimalna ilość pustych kaset
  po tonerach to 20 sztuk waga przesyłki do 30 kg.
- Przesyłka powinna zawierać kartę przekazania odpadów poprawnie wypełnioną,
  która jest do pobrania u dołu strony.
- Klient jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia handlowca w celu umówienia terminu
  odbioru/wysyłki oraz ilości odpadu.

Klient jest zobowiązany posiadać dla kuriera następujący adres wysyłki:

LASER 1
ul.Warszawska 31
25-518 KIELCE

Na liście przewozowym należy umieścić informację : "UTYLIZACJA"
Prowadzimy wagową ewidencję odpadów.

UWAGA !!!

Przy wypełnianiu karty przekazania odpadów w rubryce "Masa przekazanych odpadów [Mg]"
NALEŻY ZAMIENIĆ KILOGRAMY NA TONY co np. oznacza że:

10 kg = 0,01 Mg
15 kg = 0,015 Mg
30 kg = 0,03 Mg itd.


oraz wypełnić wszystkie zaciemnione pola na karcie przekazania odpadów (w dwóch egzemplarzach)
i poprawnie wypełnione karty dołączyć do przesyłki.

Przesyłki których waga przekroczy 30 kg nie zostaną przez nas odebrane a koszt wysyłki w dwie strony pokryje nadawca.

pdf_karta
KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW